Radimpex Forum Download HomepageContactTowerArmcadMetal StudioNorma Base

Online Lessons & Tutorials

Data bases

This example explains working with data bases shiped with this program
Download

Film 1 – Data bases (2.6MB) Play animation

Predmer i predračun

Ovaj primer prikazuje način kreiranja projektantskih predmera i predračuna. Prikazana je i veza sa programom AutoCad (vađenje dokaznica iz AutoCad-ovih crteža).
Download

Film 2 – Predmer i predračun (5.5MB) Play animation

Analiza cena

Ovaj primer prikazuje formiranje elaborata anailze cena. Obuhvaćeni su slučajevi kada se analiza radi za sopstveni predmer i kada se radi za tuđi predmer koji je dobijen u elektronskoj formi (Excel fajl).
Download

Film 3 – Analiza cena (4.8MB) Play animation

Situacije i građevinska knjiga

Ovaj primer pokazuje način praćenja realizacije projekta putem situacija i građevinske knjige.
Download

Film 4 – Situacije i građevinska knjiga (3.5MB) Play animation