Najnovije vesti

Aug 17, 2023 NormaBase

Objavljena je nova verzija programa NormaBase 4Pro - Build 4125 i možete je preuzeti sa stranice Download

U ovom Build-u izvršeno je ažuriranje modula za dokaznice i omogućen je njihov rad pod verzijama AutoCAD-a zaključno sa 2024 i verzijama BricsCAD-a zaključno sa v23.


Jun 03, 2023 ArmCAD

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 7 - Build 7121 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program ArmCAD 7 (A21) može raditi i pod AutoCAD-om 2024 Osim toga ovaj Build sadrži nekoliko ispravki manjih problema prijavjenih od strane korisnika  


May 24, 2023 Metal Studio

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1480 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program Metal Studio (A21) može raditi i pod AutoCAD-om 2024.Ovaj Build sadrži i nekoliko manjih ispravki prijavljenih problema.


Jan 24, 2023

Promena adrese i brojeva telefona

Poštovani korisnici, od ponedeljka 30.januara 2023. godine Radimpex Software d.o.o. menja svoje sedište i naša nova adresa će biti ul. Golubačka 2A / 5, 11050 Beograd. Istovremeno sa promenom adrese, biće promenjeni i brojevi naših telefona. Naši novi brojevi telefona od ponedeljka 30. januara 2023. godine su 011-4542187 i 011-4542191    


Dec 06, 2022 ArmCAD

Objavljen je ArmCAD 7.1 (Build 7115) koji donosi nove funkcije i veći broj unapređenja i ispravki.

Najznačajnije novine koje donosi ova verzija su: nova komanda „Pregledač oplata“, nova vrsta spojnica „fiksne spojnice“, novi filter vidljivosti i još jedno krupno unapređenje u optimizaciji plana sečenja mreža kao i veći broj ispravki do sada uočenih problema.Od ovog Builda ArmCAD 7 može raditi i pod BricsCAD-om v23. Detaljnije


Jul 12, 2022 ArmCAD

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 7 - Build 7069

Od ovog Builda omogućeno je pravljenje izveštaja specifikacije savijenih mreža sa iscrtavanjem oblika savijanja i sa obeležavanjem mesta savijanja u planu sečenja, napravljeno je veliko unapređenje u algoritmu za pravljenje plana sečenja mreža, poboljšanje algoritma za određivanje pogleda za prikazivanje 3D šipke u specifikaciji i još nekoliko novih funkcija, unapređenja i ispravki. Detaljnije


Projekti korisnika Projekti korisnika