Najnovije vesti

Mar 06, 2024 Tower

Objavljen je Tower 8.5 (Build 8572) i možete ga preuzeti sa stranice Download

Najznačajnije novine koje donosi ova nova verzija su: šema kombinovanja opterećenja za drumske mostove (EC propisi) i "Direktan orbit" sa kojim se omogućava direktno rotiranje modela u 3D prozoru bez pokretanja  komande Orbit... Detaljnije


Dec 06, 2023 ArmCAD

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 7 - Build 7124 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program ArmCAD 7 (B24) može raditi i pod BricsCAD-om v24 Osim toga ovaj Build sadrži nekoliko ispravki manjih problema prijavjenih od strane korisnika  


Oct 25, 2023 Tower

Objavljen je Tower 8.5 (Build 8535) koji donosi veći broj novih funkcija i unapređenja.

Najznačajnije novine koje donosi ova verzija su: seizmički proračun konstrukcija sa nelinearnim ponašanjem, značajno je unapređen IFC izvoz i povećan stepen BIM kompatibilnosti, dodat je nov način (linearni) za kombinovanje seizmičkih dejstava, omogućeno grupisanje masa po nivoima sa kosim površima,.. Detaljnije


Aug 17, 2023 NormaBase

Objavljena je nova verzija programa NormaBase 4Pro - Build 4125 i možete je preuzeti sa stranice Download

U ovom Build-u izvršeno je ažuriranje modula za dokaznice i omogućen je njihov rad pod verzijama AutoCAD-a zaključno sa 2024 i verzijama BricsCAD-a zaključno sa v23.


Jun 03, 2023 ArmCAD

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 7 - Build 7121 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program ArmCAD 7 (A21) može raditi i pod AutoCAD-om 2024 Osim toga ovaj Build sadrži nekoliko ispravki manjih problema prijavjenih od strane korisnika  


May 24, 2023 Metal Studio

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1480 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program Metal Studio (A21) može raditi i pod AutoCAD-om 2024.Ovaj Build sadrži i nekoliko manjih ispravki prijavljenih problema.


Projekti korisnika Projekti korisnika