ArmCAD

Downloads

ArmCAD 6 (AutoCAD) - Program

Registrovani korisnici sa ovog mesta mogu preuzeti najnoviju verziju programa ArmCAD 6. Za preuzimanje izaberite onu verziju koja odgovara verziji AutoCAD-a koju koristite.

Za rad programa je potreban Sentinel HASP ključ.

ArmCAD 6 (A21.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2021 • Build 6321 • Objavljeno 08.04.2020. • ZIP arhiva 40.2 MB •
ArmCAD 6 (A19.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2019 i AutoCAD 2020 • Build 6321 • Objavljeno 12.06.2019. • ZIP arhiva 41.5 MB •
ArmCAD 6 (A18.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2018 • Build 6321 • Objavljeno 12.06.2019. • ZIP arhiva 41.7 MB •
ArmCAD 6 (A17.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2017 • Build 6321 • Objavljeno 12.06.2019. • ZIP arhiva 41.7 MB •
ArmCAD 6 (A15.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2015 i AutoCAD 2016 • Build 6321 • Objavljeno 12.06.2019. • ZIP arhiva 35.4 MB •
ArmCAD 6 (A15.win32)
• izdanje za 32-bitnu verziju programa AutoCAD 2015 i AutoCAD 2016 • Build 6321 • Objavljeno 12.06.2019. • ZIP arhiva 38.7 MB •
ArmCAD 6 (A13.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2013 i AutoCAD 2014 • Build 6321 • Objavljeno 12.06.2019. • ZIP arhiva 34.2 MB •
ArmCAD 6 (A13.win32)
• izdanje za 32-bitnu verziju programa AutoCAD 2013 i AutoCAD 2014 • Build 6321 • Objavljeno 12.06.2019. • ZIP arhiva 37.5 MB •
ArmCAD 6 (A10.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2010, AutoCAD 2011 i AutoCAD 2012 • Build 6321 • Objavljeno 12.06.2019. • ZIP arhiva 33.7 MB •
ArmCAD 6 (A10.win32)
• izdanje za 32-bitnu verziju programa AutoCAD 2010, AutoCAD 2011 i AutoCAD 2012 • Build 6321 • Objavljeno 12.06.2019. • ZIP arhiva 36.7 MB •

Cenovnik

Ovde možete pogledati cenovnik naših programa, sa cenama koje važe za teritoriju Srbije i Crne Gore. Ostale informacije možete dobiti od najbližeg predstavnika Radimpex-a.

Cenovnik za područje Srbije i Crne Gore
• PDF dokument 268 kB • objavljeno 01.11.2019 •