Nov 16, 2020

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6326.

Ovaj Build sadrži i nekoliko manjih ispravki od kojih su najvažnije: značajno ubrzano otvaranje dijaloga za proizvoljnu i tipsku šipku, ispravka postupka sortiranja šipki u bazi pozicija po kriterijumu dužine, ispravka postupka sortiranja pri dodeli indeksa sečenja mreža.

 

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod BricsCAD-om v21

Ovo je kompletna lista izmena u ovom Build-u:

* značajno ubrzanje otvaranja dijaloga za proizvoljnu i tipsku šipku. Usporenje je izazivalo punjenje liste sa slobodnim pozicijama (10 hiljada). Sada se lista puni samo delimično na kraju se postavlja opcija „Još...“ za učitavanje ostalih slobodnih brojeva pozicijama

* ispravak postupka sortiranja šipki u bazi pozicija šipki po kriterijumu dužine. Uslučajevima da se crtež crtao u razmeri 1ACU=1mm moglo je doći do situacje da šipke nisu dobro sortirane

* ispravak postupka generisanja indeksa sečenja mreža. Redosled generisanja indeksa sečenja je sada zavisan od rednih brojeva pozicija mreža.

* na kotau poprečnog preseka (tip „Proizvoljno“) nije uticao koeficijent dodatnog skaliranja kote

* ispravka greške koja je mogla uticati na pogrešno ravnanje kote specifikatora (ako je bila prikazana u dva reda)

* unapređena kontrola ispravnosti podataka u bazi i poboljšano uklanjanje neispravnih veza između entiteta.