NormaBase

Vesti

Aug 17, 2023

Objavljena je nova verzija programa NormaBase 4Pro - Build 4125 i možete je preuzeti sa stranice Download

U ovom Build-u izvršeno je ažuriranje modula za dokaznice i omogućen je njihov rad pod verzijama AutoCAD-a zaključno sa 2024 i verzijama BricsCAD-a zaključno sa v23.


Apr 20, 2021

Objavljena je nova verzija programa NormaBase 4Pro - Build 4120 i možete je preuzeti sa stranice Download

Najvažnije novine odnose se poboljšanje ponašanja programa pri radu na računarima sa više monitora i ažuriranje modula za pravljenje Dokaznice i podrška za AutoCAD 2022 i BricsCAD v21.
Osim ovih novina, ovaj Build sadrži i par manjih ispravki grešaka.


May 13, 2020

Objavljena je nova verzija programa NormaBase 4Pro - Build 4116.

Najvažnije novine odnose se na izvoz svih preostalih izveštaja analize cena (detaljna, sinteticka i norme po pozicijama) kao i situacija, rekapitulacija situacija i gradjevinske kljuge u Excel (XLS format) i ažuriranje modula za pravljenje Dokaznice i podrška za AutoCAD 2018-2021 i BricsCAD v18-v20.
Osim ovih novina, ovaj Build sadrži i par manjih ispravki grešaka.


Jan 19, 2017

Objavljena je nova verzija programa NormaBase 4Pro - Build 4065.

Najznačajnije novine su brojna dodatna podešavanja i brojna unapređenja u izveštajima kao i uvoz i izvoz u Excel. Osim toga, ovaj Build sadrži veći broj manjih izmena i ispravki uočenih grešaka.


Aug 31, 2016

Objavljena je besplatna, funkcionalna DEMO verzija programa NormaBase 4Pro i možete je preuzeti sa stranice Download

Ova verzija programa ima ograničen kapacitet, redukovane baze i smanjenu funkcionalnost u odnosu na komercijalnu verziju ali pruža dovoljno slobode u radu da bi se upoznale glavne mogućnosti i način rada.


Aug 18, 2016

Objavljena je nova verzija programa NormaBase - NormaBase 4Pro.

NormaBase 4Pro je potpuno novi program sa značajno unapređenim performansama, funkcionalnošću, korisničkim interfejsom, prilagodljivošću i sigurnošću podataka. Besplatna, funkcionalna DEMO verziju programa NormaBase 4Pro će biti dostupna za preuzimanje kroz nekoliko dana.


Mar 20, 2007

Izašla je verzija 3.2.0 build 5113 i možete je preuzeti sa stranice Downloads.

Na zahtev korisnika, ugrađena je nova opcija pri kreiranju izveštaja za predračun - bez cena.


Feb 05, 2007

Izašla je verzija 3.2.0 build 5112.

U ovoj verziji je ispravljena greška koja se javjala pri promeni izvora podataka uz uključenu opciju za formiranje privremene baze. U nekim slučajevima, greška je mogla izazivati nemogućnost korišćenja glavne baze podataka.


Sep 25, 2006

Izašla je verzija 3.2.0 build 5111".

Program sadrži brojna poboljšanja i dodatnu funkcionalnost.


Apr 27, 2006

Izašla je verzija 3.2.0 build 5110.

Program sadrži brojna poboljšanja i dodatnu funkcionalnost.