"TQ Plaza" - Budva - Crna Gora

Stambeno poslovni kompleks - 50 000 m2

Stambeno-poslovni objekat TQ Plaza u Budvi, građen 2007.-2008. godine, Površina 50.000 m². Spratnost Sut + Pr + 7, Sistem skeletni sa AB jezgrima, fundiranje na šipovima.

Odgovorni projektant: Žarko Živanović, dipl.inž.građ,

zareziv@gmail.com

Korišćeni programi Tower i ArmCAD.

Izvodjač: Tradeunique (tradeunique.com)