ArmCAD

Profesionalni softver za crtanje detalja armiranja, automatsku specifikaciju i rekapitulaciju armaturnih šipki i mreža i izradu planova savijanja i sečenja sa optimizacijom utroška.

  • DWG kompatibilan, program se ugrađuje u Autodesk-ov AutoCAD ili Bricsys-ov BricsCAD.
  • Jednostavan za korišćenje i podešavanje prema različitim standardima i zahtevima
  • Potpuno automatska specifikacija i rekapitulacija, plan sečenja šipki i mreža sa optimizacijom utroška
  • Razvrstavanje, pozicioniranje, obeležavanje, kotiranje, oblikovanje, sidrenje armature
  • Automatsko pokrivanje oblasti proizvoljnog oblika serijama šipki ili mreža

Aktuelna preuzimanja

ArmCAD 6 (A21.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2021 i AutoCAD 2022 • Build 6336 • Objavljeno 22.12.2021. • ZIP arhiva 41.5 MB •
ArmCAD 6 (A19.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2019 i AutoCAD 2020 • Build 6336 • Objavljeno 22.12.2021. • ZIP arhiva 42.1 MB •
ArmCAD 6 (B22.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa BricsCAD v22 • Build 6336 • Objavljeno 22.12.2021. • ZIP arhiva 41.6 MB •
ArmCAD 6 (B21.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa BricsCAD v21 • Build 6336 • Objavljeno 22.12.2021. • ZIP arhiva 42.1 MB •
ArmCAD 6 (B20.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa BricsCAD v20 • Build 6336 • Objavljeno 22.12.2021. • ZIP arhiva 42.1 MB •
Uputstvo za ArmCAD 6 (srpski jezik)
• PDF dokument 24.8 MB • objavljeno 19.09.2018 •
Uputstvo za ArmCAD 6 (engleski jezik)
• PDF dokument 24.6 MB • objavljeno 29.09.2014 •

Iz galerije programa ArmCAD Galerija

Najnovije vesti Još vesti

Dec 22, 2021 ArmCAD

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6336 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod BricsCAD-om v22   Osim toga ovaj Build sadrži nekoliko manjih ispravki od kojih su najvažnije: otklanjanje uzroka koji je izazivao rušenja programa pri brisanju entiteta u BricsCAD-u, ispravak pogrešnog gripovanje serija u presecima prilikom kopiranja, ispisivanje ispravnih jedinica u planu sečenja mreža pri izvozu u RTF,.. Detaljnije


Apr 15, 2021 ArmCAD

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6330 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod AutoCAD-om 2022.   Najvažnija novina je unapređenje algoritma za optimizovanje plana sečenja mreža. Osim ovih izmena, ovaj Build sadrži i par ispravki.  


Nov 16, 2020 ArmCAD

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6326 i možete je preuzeti sa stranice Download

Ovaj Build sadrži i nekoliko manjih ispravki od kojih su najvažnije: značajno ubrzano otvaranje dijaloga za proizvoljnu i tipsku šipku, ispravka postupka sortiranja šipki u bazi pozicija po kriterijumu dužine, ispravka postupka sortiranja pri dodeli indeksa sečenja mreža.   Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod BricsCAD-om v21 Detaljnije


Projekti korisnika Projekti korisnika