NormaBase

Program za izradu predmera, predračuna, praćenje situacija, vođenje građevinske knjige i kalkulaciju i analizu cena.

  • Sadrži sveobuhvatnu bazu sa preko 20 hiljada normativa, resursa i pozicija radova
  • Svi delovi baza podataka se mogu jednostavno menjati i dopunjavati
  • Brza pretraga i velika preglednost
  • Svi postoječi projekti se mogu jednostavno prilagoditi i upotrebiti ponovo za drugi projekat.
  • Detaljni i kompletni izveštaji koji se mogu podešavati
  • Izuzetno lak za korišćenje i XLS kompatibilan

Aktuelna preuzimanja

NormaBase 4Pro
• Build 4112 • Objavljeno 07.05.2020 • Za 32-bitni i 64-bitni Windows 7, 8 and 10 • ZIP arhiva 46.1 MB •
Uputstvo za NormaBase 4Pro (srpski jezik)
• PDF dokument 8.0 MB • Objavljeno 18.03.2018 •

Iz galerije programa NormaBase Galerija

Najnovije vesti Još vesti

May 13, 2020 NormaBase

Objavljena je nova verzija programa NormaBase 4Pro - Build 4116 i možete je preuzeti sa stranice Download

Najvažnije novine odnose se na izvoz svih preostalih izveštaja analize cena (detaljna, sinteticka i norme po pozicijama) kao i situacija, rekapitulacija situacija i gradjevinske kljuge u Excel (XLS format) i ažuriranje modula za pravljenje Dokaznice i podrška za AutoCAD 2018-2021 i BricsCAD v18-v20.Osim ovih novina, ovaj Build sadrži i par manjih ispravki grešaka.


Jan 19, 2017 NormaBase

Objavljena je nova verzija programa NormaBase 4Pro - Build 4065 i možete je preuzeti sa stranice Download

Najznačajnije novine su brojna dodatna podešavanja i brojna unapređenja u izveštajima kao i uvoz i izvoz u Excel. Osim toga, ovaj Build sadrži veći broj manjih izmena i ispravki uočenih grešaka.


Aug 31, 2016 NormaBase

Objavljena je besplatna, funkcionalna DEMO verzija programa NormaBase 4Pro i možete je preuzeti sa stranice Download

Ova verzija programa ima ograničen kapacitet, redukovane baze i smanjenu funkcionalnost u odnosu na komercijalnu verziju ali pruža dovoljno slobode u radu da bi se upoznale glavne mogućnosti i način rada.


Projekti korisnika Projekti korisnika