O nama

Radimpex Software je kompanija koja se od 1989. godine isključivo bavi razvojem profesionalnog softvera za građevinarstvo. Naši programi Tower, ArmCAD, Metal Studio i NormaBase se neprekidno usavršavaju od strane tima iskusnih stručnjaka, kako praćenjem savremenih trendova, tako i pronalaženjem originalnih i jedinstvenih rešenja.

Glavne odlike i prioriteti koje nas određuju su briga o korisnicima koja se ogleda u tradicionalno bliskoj saradnji, kvalitetnoj tehničkoj podršci i spremnosti da programe prilagodimo novim zahtevima. Zahvaljujući tome, mi smo oduvek pravili vrhunski softver koji se lako koristi, kojim se brzo radi i brzo dolazi do cilja.

Kvalitetna saradnja sa korisnicima kao i znanje i iskustvo vrhunskih eksperata su doprineli tome da naši softveri imaju veliku širinu korišćenja i budu prilagodljivi različitim načinima upotrebe i posebnim zahtevima svakog projekta. Naše programe prave inženjeri za inženjere, pa su im glavne odlike efikasnost i optimalnost.

U bogatoj referenc listi naših korisnika, nalaze se Građevinski fakulteti, naučno istraživački instituti i veliki broj projektnih kompanija i biroa koji su koristeći naše programe projektovali i sagradili mnoge velike i važne objekte širom sveta.

Najnovije vesti

Dec 23, 2020 Metal Studio

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1466 i možete je preuzeti sa stranice Download

Ovaj Build sadrži nekoliko manjih novina i ispravki od kojih se najvažnije odnose na podršku za UP i UPE profile i ispravku nekoliko manjih problema sa transformacijama sloida limova i zavrtnjevakao i ispravka manjih problema pri vađenju preseka. Detaljnije


Nov 16, 2020 ArmCAD

Objavljena je nova verzija programa ArmCAD 6 - Build 6326 i možete je preuzeti sa stranice Download

Ovaj Build sadrži i nekoliko manjih ispravki od kojih su najvažnije: značajno ubrzano otvaranje dijaloga za proizvoljnu i tipsku šipku, ispravka postupka sortiranja šipki u bazi pozicija po kriterijumu dužine, ispravka postupka sortiranja pri dodeli indeksa sečenja mreža.   Od ovog Build-a program ArmCAD 6 može raditi i pod BricsCAD-om v21 Detaljnije


Oct 08, 2020 Tower

Objavljen je Tower 8.3 (Build 8324) koji donosi veći broj novih funkcija i unapređenja i možete ga preuzeti sa stranice Download

  Najznačajnije novine koje donosi ova nova verzija su: unapređenje IFC kompatibilnosti uklučujući i komandu IFC izvoz koja je još u razvoju, unapređenje algoritma generisanja kombinacija opterećenja, izvoz kombinacija graničnog stanja upotrebljivosti iz šeme kombinovanja, unapređenja i nove konfiguracije u parametrima grafičkog prikaza, unapređenje u formi i prikazu nekih izveštaja, nova mogućnost zadavanja liniskog opterećenja po gredama u skladu sa LKS grede i još mnogo drugih... Detaljnije


Jul 09, 2020 Tower

Objavljen je Tower 8 Build 8255 i možete ga preuzeti sa stranice Download

Ovo je servisni Build i sadrži zaobilazak problema koji se javio na računarima sa operativnim sistemom Windows 10 Version 2004 (Update iz Maja 2020) a koji se odnosio na zaglavljivanje programa u nekim komandama za generisanje izveštaja. Detaljnije


Jul 06, 2020 Tower

Objavljen je Tower 7 Build 7665 i možete ga preuzeti sa stranice Download

Ovo je servisni Build i sadrži zaobilazak problema koji se javio na računarima sa operativnim sistemom Windows 10 Version 2004 (Update iz Maja 2020) a koji se odnosio na zaglavljivanje programa u nekim komandama za generisanje izveštaja. Detaljnije


May 13, 2020 NormaBase

Objavljena je nova verzija programa NormaBase 4Pro - Build 4116 i možete je preuzeti sa stranice Download

Najvažnije novine odnose se na izvoz svih preostalih izveštaja analize cena (detaljna, sinteticka i norme po pozicijama) kao i situacija, rekapitulacija situacija i gradjevinske kljuge u Excel (XLS format) i ažuriranje modula za pravljenje Dokaznice i podrška za AutoCAD 2018-2021 i BricsCAD v18-v20.Osim ovih novina, ovaj Build sadrži i par manjih ispravki grešaka.