Tower

Profesionalni softver za statičku i dinamičku analizu i dimenzionisanje svih vrsta betonskih, čeličnih i drvenih konstrukcija.

  • Prvoklasni grafički editor omogućava lako modeliranje i najkompleksnijih 3D konstrukcija
  • Potpuno automatsko generisanje mreže konačnih elemenata i brzi numerički solveri velikog kapaciteta
  • Automatizovano generisanje i osvežavanje izveštaja
  • Statička, seizmička, modalna i dinamička analiza, pokretno opterećenje, time-history
  • Brzo, efikasno i tačno dimenzionisanje betona, čelika i drveta

Aktuelna preuzimanja

Tower 8 Professional
• Za korisnike sa licencom za Professional konfiguraciju • Build 8459 • Objavljeno 29.09.2022. • Za 32-bit i 64-bit Windows 7, 8, 10 i 11 • ZIP arhiva 65.7 MB •
Tower 8 Expert
• Za korisnike sa licencom za Expert konfiguraciju • Build 8459 • Objavljeno 29.09.2022. • Za 64-bit Windows 7, 8, 10 i 11 • ZIP arhiva 64.9 MB •
Tower 7 Professional
• Za korisnike sa licencom za Professional konfiguraciju • Build 7665 • Objavljeno 06.07.2020. • Za 32-bit i 64-bit Windows 7, 8 i 10 • ZIP arhiva 51.1 MB •
Uputstvo za Tower 8 (srpski jezik)
• PDF dokument 63.9 MB • objavljeno 12.04.2021 •
Uputstvo za Tower 8 (engleski jezik)
• PDF dokument 62.9 MB • objavljeno 13.05.2021 •

Iz galerije programa Tower Galerija

Najnovije vesti Još vesti

Mar 18, 2021 Tower

Objavljen je Tower 8.4 (Build 8419) koji donosi veći broj novih funkcija i unapređenja, i možete ga preuzeti sa stranice Download

Najznačajnije novine koje donosi ova verzija su: uvoz i izvoz modela u SAF (Structural Analysis Format) koji omogućava razmenu modela sa programima SCIA, Archicad, Allplan, RISA, FRILO, Strusoft, Axis VM, Dlubal, Sofistik, SCAD, LIRA land, IDEA StatiCa, opšte prilagođavanje programa za rad na više monitora i za rad na monitorima velike rezolucije, održanje čitljivosti tekstova u rotiranim blokovima u izveštaju, dve nove transformacije izvezenih blokova, mogućnost promene zone oblasima armiranja, novi seizmički propis NTC2018 (italijanski),.. Detaljnije


Oct 08, 2020 Tower

Objavljen je Tower 8.3 (Build 8324) koji donosi veći broj novih funkcija i unapređenja

Najznačajnije novine koje donosi ova nova verzija su: unapređenje IFC kompatibilnosti uklučujući i komandu IFC izvoz koja je još u razvoju, unapređenje algoritma generisanja kombinacija opterećenja, izvoz kombinacija graničnog stanja upotrebljivosti iz šeme kombinovanja, unapređenja i nove konfiguracije u parametrima grafičkog prikaza, unapređenje u formi i prikazu nekih izveštaja, nova mogućnost zadavanja liniskog opterećenja po gredama u skladu sa LKS grede i još mnogo drugih... Detaljnije


Jul 09, 2020 Tower

Objavljen je Tower 8 Build 8255

Ovo je servisni Build i sadrži zaobilazak problema koji se javio na računarima sa operativnim sistemom Windows 10 Version 2004 (Update iz Maja 2020) a koji se odnosio na zaglavljivanje programa u nekim komandama za generisanje izveštaja. Detaljnije


Projekti korisnika Projekti korisnika