NormaBase

O programu

O programu NormaBase

NormaBase je program koji je namenjen projektntima, izvođačima, inženjering firmama i investitorima. Program služi za izradu predmera, predračuna, tendera, situacija, vođenje građevinske knjige, kalkulaciju i analizu cena. Pored primene u visokogradnji i niskogradnji, program ima primenu i u instalaterskim radovima - vodovodu, kanalizaciji, elektro i mašinskim instalacijama. Laka izmena sadržaja postojećih kao i lako kreiranje potpuno novih baza podataka , daje ovom programu veoma široku primenu. Ovo je potpuno nov program i nasleđuje NormaBase Plus i donosi veliki napredak u funkcionalnosti, performansama, upotrebljivosti i sigurnosti podataka. Među ostale mnogobrojne prednosti programa ubrajaju se još i jednostavno formiranje izveštaja i velika sloboda u pripremi za štampu.

Najvažnije novine programa NormaBase 4Pro

Neuporedivo brži i komforniji rad
Višestruko je ubrzan rad sa bazom podataka pa se i najzahtevnije operacije kao što su priprema izveštaja ili priprema za štampu izvode trenutno i bez zastoja

Veća preglednost i poboljšan korisnički interfejs
Omogućen je lakši pristup neophodnim informacijama ali i istovremeni prikaz veće količine informacija što sam proces korišćenja programa čini lakšim i efikasnijim.

Povećana prilagodljivost programa
Značajno su povećane mogućnosti prilagođavanja izgleda i sadržine izveštaja. Između ostalog, omogućeno je automatsko i poluautomatsko ćirilizovanje-latinizovanje kako baze tako i izveštaja.

Unapređena sigurnost i prenosivost podataka
Novi način snimanja i čuvanja rezervnih kopija baze podataka, omogućiće maksimalnu sigurnost protiv gubitka podataka a primenjena tehnologija automatskog arhiviranja i kompresije smanjuje utrošak prostora na disku za njihovo čuvanje. Po istom principu olakšana je i razmena podataka među korisnicima.

Savremenost i usklađenost
Program je kompatibilan sa aktuelnim Windows 10 operativnim sitemom ali može raditi i na starijim operativnim sistemima, počev od Windows-a XP. Po pitanju veze sa CAD programima, podržane su aktuelne verzije programa AutoCAD i BricsCAD.

Potpuno nova platforma pogodna za unapređivanje i razvoj
Program je pisan na potpuno novoj platformi pa je omogućen njegov dugoročni razvoj i održavanje.

Osnovne informacije o programu

• Uz program se isporučuje aktuelna baza normativa i resursa koja sadrži preko 20 hiljada normi iz građevinskih i zanatskih radova, niskogradnje, vodovoda i kanalizacije, elektro radova, mašinskih instalacija, centralnog grejanja i klimatizacije.

• Pomoću komandi za kopiranje, brisanje , premeštanje, ubacivanje i uređivanje, svi delovi baze podataka se mogu lako menjati i prilagođavati potrebama korisnika.

• Klasifikacija radne snage je izvršena i prema kvalifikaciji i prema zanimanju radnika.

• Izuzetno brzo, pregledno i intuitivno pronalaženje normativa i pozicija zahvaljujući organizaciji podataka u vidu razgranatog stabla po vrstama radova.

• Omogućen je trenutni uvid u sadržaj selektovanog normativa ili pozicije.

• Brzo pronalaženje željenog dela baze podataka (pretraga po šifri, delu šifre, delu naziva, sadržaju opisa) uz pomoć efikasnog Filtera jednostavnog za upotrebu.

• Pomoću alata za izvoz i uvoz, omogućena je dvosmerna veza sa drugim korisnicima ovog programa (moguća je razmena normativa, tipskih pozicija, izveštaja, cena resursa i kompletne baze).

• Izveštaj se formira jednostavnim prebacivanjem izabranih pozicija iz baze tipskih pozicija ili starih izveštaja.

• U slučaju da je za gotov predmer (tender) napravljenog u Excel-u potrebno napraviti analizu cena, predviđen je mehanizam za pretvaranje i pridruživanje jednog ili više normativa koji određuju tehnologiju izvršenja date pozicije (analiza cena za tuđi predmer radova).

• Omogućeno je formiranje proizvoljnog broja cenovnika u različitim valutama i na nivou baze pozicija i na nivou izveštaja, razmena cena između različitih cenovnika, kao i njihova linearna i procentualna promena i konverzija.

• Faktorski tročkovi se uračunavaju množenjem koeficijenata koji mogu biti na nivou pozicija, vrsta radova i celog izveštaja.

• Formiranje dokaznica se vrši uz pomoć veoma funkcionalnog kalkulatora ali i uz pomoć posebnog dodatka za AutoCAD i BricsCAD za dobijanje mera iz DWG crteža AutoCAD-a i BricsCAD-a.

• Priprema izveštaja za štampu omogućava lako prilagođavanje potrebama i veliku slobodu u odabiru elemenata izveštaja ali i dizajnu samog izveštaja (izboru boja, fontova, izgledu tabela...). Omogućeno je unošenje logo-a firme, proizvoljnog izgleda prve strane, zaglavlja i opdnožja izveštaja.

• Programom je podržan uvoz podataka iz Excel-a.

• Program je potpuno kompatibilan sa prethodnom verzijom.

• Omogućeno je praćenje realizacije projekta preko izrade situacija i građevinske knjige kojima se vodi evidencija i ažurira stanje izvedenih radova i kalkuliše novčana suma za naplatu.

• Višestruko je ubrzan rad sa bazom podataka pa se i najzahtevnije operacije kao što su priprema izveštaja ili priprema za štampu izvode gotovo trenutno i bez zastoja.

Neophodna konfiguracija računara

• Windows 7, 8, 10 i 11