Metal Studio

Softver za izradu profesionalnih crteža metalnih konstrukcija, sa detaljnom specifikacijom, rekapitulacijom i radioničkim planovima.

  • DWG kompatibilan, program se ugrađuje u Autodesk-ov AutoCAD
  • Modeliranje štapova različitih poprečnih preseka i limova proizvoljne geometrije
  • Automatsko pozicioniranje i brojanje i označavanje entiteta
  • Kreiranje slika detalja, pogleda i poprečnih preseka sa i bez dubine
  • Modeliranje spojeva sa zavrtnjima i varovima
  • Kombinovano 2D i 3D crtanje i automatizovano konstruisanje većeg broja tipskih sklopova

Aktuelna preuzimanja

Metal Studio (A21.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2021, AutoCAD 2022, AutoCAD 2023 i AutoCAD 2024 • Build 1480 • Objavljeno 24.05.2023. • ZIP arhiva 46.6 MB •
Metal Studio (A19.x64)
• izdanje za 64-bitnu verziju programa AutoCAD 2019 i AutoCAD 2020 • Build 1480 • Objavljeno 24.05.2023. • ZIP arhiva 44.5 MB •
Uputstvo za Metal Studio (srpski jezik)
• PDF dokument 5.6 MB • objavljeno 15.06.2011 •
Uputstvo za Metal Studio (engleski jezik)
• PDF dokument 5.6 MB • objavljeno 03.10.2011 •

Iz galerije programa Metal Studio Galerija

Najnovije vesti Još vesti

May 24, 2023 Metal Studio

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1480 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program Metal Studio (A21) može raditi i pod AutoCAD-om 2024.Ovaj Build sadrži i nekoliko manjih ispravki prijavljenih problema.


May 11, 2022 Metal Studio

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1474 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program Metal Studio (A21) može raditi i pod AutoCAD-om 2023. Ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki manjih problema.  


Apr 19, 2021 Metal Studio

Objavljena je nova verzija programa Metal Studio - Build 1471 i možete je preuzeti sa stranice Download

Od ovog Build-a program Metal Studio može raditi i pod AutoCAD-om 2022. Ovaj Build sadrži i nekoliko ispravki manjih problema.


Projekti korisnika Projekti korisnika